Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (82,79KB)

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia do zamówienia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (719,38KB)

Poniższy plik zawiera treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ Wieża GCK.pdf (1,91MB)

Poniższe pliki stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCXFormularz oferty.docx (124,73KB)

DOCXOświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx (250,72KB)

DOCXWykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami.docx (237,21KB)

DOCXWykaz robót budowlanych.docx (239,26KB)

DOCXWykaz materiałów i urządzeń równoważnych.docx (237,03KB)

DOCXOświadczenie o powiązaniu kapitałowym.docx (237,71KB)

DOCXWzór umowy wieża.docx (289,07KB)

 

Poniższe pliki stanowią dokumentację:

PDFOpis techniczny - InfoKiosk.pdf (52,21KB)

PDFProgram prac konserwatorskich.pdf (4,06MB)

PDFPrzedmiar infoKiosk.pdf (195,49KB)

 

Poniższe pliki stanowią dokumenty formalno-prawne:

PDFCD Postanowienie PSP.pdf (73,45KB)
PDFDecyzja konserwatorska.pdf (174,86KB)
PDFEKSPERTYZA Techniczna wieża prudnicka STYCZEŃ 2020.pdf (611,75KB)
PDFOpinia ekspertyzy p.poż.pdf (23,06KB)
PDFPostanowienie PSP.pdf (111,29KB)
PDFwarunki przyłączenia (1).pdf (1,12MB)
 

Poniższy plik zawiera treść przedmiaru:

PDFPrzebudowa wieży Prudnickiej-przedmiar.pdf (117,51KB)

 

Poniższe pliki stanowią załączniki związane z elektryką:

PDFE1 RZUT PARTERU.pdf (542,38KB)
PDFE10 Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf (220,92KB)
PDFE11 Schemat ideowy systemu oddymiania.pdf (187,58KB)
PDFE12 Schemat ideowy systemu IT.pdf (375,88KB)
PDFE13 Detal A Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf (167,53KB)
PDFE14 Detal B i C Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf (313,49KB)
PDFE15 Detal D Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf (167,00KB)
PDFE2 RZUT I PIĘTRA.pdf (503,57KB)
PDFE3 RZUT II PIĘTRA.pdf (503,32KB)
PDFE4 RZUT III PIĘTRA.pdf (507,36KB)
PDFE5 RZUT IV PIĘTRA.pdf (510,98KB)
PDFE6 RZUT V PIĘTRA.pdf (538,06KB)
PDFE7 Schemat blokowy zasilania.pdf (158,53KB)
PDFE8 Schemat ideowy SP i ZK.pdf (275,14KB)
PDFE9 Schemat ideowy rozdzielnicy RG.pdf (402,85KB)
PDFOpis PB wieża Prudnicka.pdf (158,03KB)
 

Poniższe pliki stanowią załączniki związane z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym:

PDFRzut parteru A1.pdf (318,56KB)
PDFRzut I piętra A2.pdf (308,54KB)
PDFRzut II piętra A3.pdf (322,71KB)
PDFRzut III piętra A4.pdf (335,41KB)
PDFRzut IV piętra A5.pdf (179,68KB)
PDFRzut V piętra A6.pdf (183,48KB)
PDFPrzekrój wieży A7.pdf (471,38KB)
PDFElewacja północna A8.pdf (338,13KB)
PDFProjekt drzwi wejściowych A9.pdf (439,05KB)
PDFRzut parteru I1.pdf (137,50KB)
PDFElewacja wschodnia I10.pdf (184,16KB)
PDFElewacja północna I11.pdf (189,53KB)
PDFElewacja południowa I12.pdf (186,19KB)
PDFRzut I piętra I2.pdf (141,11KB)
PDFRzut II piętra I3.pdf (147,42KB)
PDFRzut III piętra I4.pdf (145,35KB)
PDFRzut IV piętra I5.pdf (155,48KB)
PDFRzut V piętra I6.pdf (161,82KB)
PDFPrzekrój wieży I7.pdf (151,63KB)
PDFRzut dachu I8.pdf (118,89KB)
PDFElewacja zachodnia I9.pdf (184,10KB)
PDFOpis bezpieczeństwa pożarowego.pdf (207,47KB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu część opisowa i Projekt architektoniczno-budowalny - opis techniczny.pdf (415,97KB)
PDFPrzekrój A-A.pdf (578,16KB)
PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf (1,10MB)
PDFPlan zagospodarowania terenu skala 1-250.pdf (639,75KB)
PDFPlan zagospodarowania terenu skala 1-500.pdf (2,02MB)
PDFWINETA.pdf (588,77KB)
 

Poniższe pliki zawierają treści specyfikacji:

PDFSpecyfikacja wieża prudnicka-ELEKTRYKA.pdf (251,28KB)
PDFSpecyfikacja wieża prudnicka-ogólnobudowlane.pdf (563,79KB)
 

Poniższy plik zawiera treść wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf (317,62KB)

 

Poniższy plik zawiera treść informacji z sesji otwarcia ofert:

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (346,59KB)

 

Poniższy plik zawiera treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (458,86KB)

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (82,79KB)