Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa sceny mobilnej

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (710,75KB)

Poniższy plik zawiera treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA SCENY MOBILNEJ.pdf (1,64MB)

Poniższe pliki zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ODTZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.odt (19,82KB)

ODTZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.odt (18,28KB)

ODTZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.odt (10,20KB)

DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.docx (140,02KB)

DOCXZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY NR GCK.382.1.2020.docx (23,83KB)

 

Poniższy plik zawiera treść zmiany ogłoszenia z dnia 18.06.2020:

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (303,34KB)

Poniższy plik zawiera treść zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (404,58KB)

 

Poniższy plik zawiera wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.pdf (306,81KB)

 

Poniższy plik zawiera informację z sesji otwarcia ofert:

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (27,15KB)

 

Poniższy plik zawiera treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (510,87KB)

 

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (261,20KB)