Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Najem lokalu na basenie kąpielowym w Białej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej ogłasza przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Koraszewskiego 1 (basen) o powierzchni użytkowej 8,3 m2. Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach do dnia 08.05.2015r do godz. 12:00 w pokoju nr 102 (I piętro) w tut. Centrum na adres: Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35 z dopiskiem na kopercie „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul Koraszewskiego 1 w Białej”

Najem lokalu obejmuje okres od 15.06.2015r do 15.09.2015r

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2015r o godz. 12:30 w siedzibie Centrum, pokój nr 101 (I piętro)

Prace remontowe- adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt, po uzyskaniu stosownych zezwoleń

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny

 

Dyrektor

Gminnego Centrum Kultury w Białej

Rafał Magosz

 

  

 

Podmiot udostępniający: GCK Biała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rafał Magosz
Data wytworzenia: 15-04-2015