Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS OFERT NA OCHRONĘ IMPREZ PLENEROWYCH

KONKURS OFERT NA OCHRONĘ IMPREZ PLENEROWYCH

 

Kategoria

Konkurs ofert

Organizator

Gminne Centrum Kultury w Białej

Adres

48-210 Biała,  ul. Prudnicka 35

Powiat

Prudnik

Województwo

Opolskie

Państwo

Polska

Telefon

77 4387026

Email

Przedmiot konkursu

OCHRONA IMPREZ PLENEROWYCH

Opis przedmiotu

Zaproszenie do składania ofert ochronę imprez plenerowych w czasie

  • „ Przegląd Zespołów Artystycznych Gminy Biała -01.05.2015”
  • „Bialska Parada Orkiestr Dętych – 17.05.2015”

Specyfikacja

Przegląd Zespołów Artystycznych Gminy Biała – 01.05.2015

1. 01.05.2015 – godz. 13.00 – 20.00 – 4 pracowników ochrony

Bialska Parada Orkiestr Dętych – 17.05.2015 – IMPREZA MASOWA

1. 17.05.2015 – godz. 12.00 – 24.00 – 12 pracowników ochrony

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową lub osobiście do dnia 18.02.2015 r. do godz. 14.00 z opisem „Konkurs ofert na ochronę imprez plenerowych”. Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała ul. Prudnicka 35, pokój 102  otwarcie kopert nastąpi 18.02.2015 o godz. 14.30

Wymagania

Główne warunki udziału w konkursie:

  1. najniższa cena za godzinę pracy 1 osoby
  2. wykonawca składa tylko jedna ofertę
  3. wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji planu zabezpieczenia imprezy
  4. wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stwierdzającego, że posiada wszystkie prawne wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty  oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy

Ewentualne pytania proszę kierować na adres tel. 510169886

 

 

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega sobie on możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu . O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

PDFKONKURS OFERT NA OCHRONĘ IMPREZ PLENEROWYCH.pdf (42,44KB)

ochrona 1.jpeg

ochrona 2.jpeg