Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa opału na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Białej

Skrzynka podawcza ePUAP: /GCK/SkrytkaESP

ID postępowania: 110a0520-e88b-4fab-93b2-d72d5f98ddbc

Link do postępowania:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/110a0520-e88b-4fab-93b2-d72d5f98ddbc

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 122 000 zł netto


Poniższy plik zawiera ogłoszenie o wyniku postępowania:

PDFOgłoszenie o wyniku postepowania.pdf (63,62KB)

 

Poniższy plik zawiera zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej oferty.pdf (165,87KB)

 

Poniższy plik zawiera informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (117,40KB)

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia do zamówienia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nowe.pdf (101,38KB)

Poniższy plik zawiera treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSWZ opal gck.pdf (416,93KB)

Poniższe pliki stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCzalacznik-nr-1-do-swz-formularz-cenowy.doc (58,00KB)

DOCXzalacznik-nr-2-do-swz-informacja-dotyczaca-wykonawcy.docx (22,81KB)

DOCXzalacznik-nr-3-do-swz-projekt-umowy.docx (33,69KB)

PDFzalacznik-nr-4-do-swz-instrukcja-miniportal.pdf (2,85MB)

DOCXzalacznik-nr-5-do-swz-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx (19,43KB)