Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia do zamówienia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Poniższy plik zawiera treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ Wieża GCK.pdf

Poniższe pliki stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCXFormularz oferty.docx

DOCXOświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXWykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami.docx

DOCXWykaz robót budowlanych.docx

DOCXWykaz materiałów i urządzeń równoważnych.docx

DOCXOświadczenie o powiązaniu kapitałowym.docx

DOCXWzór umowy wieża.docx

 

Poniższe pliki stanowią dokumentację:

PDFOpis techniczny - InfoKiosk.pdf

PDFProgram prac konserwatorskich.pdf

PDFPrzedmiar infoKiosk.pdf

 

Poniższe pliki stanowią dokumenty formalno-prawne:

PDFCD Postanowienie PSP.pdf
PDFDecyzja konserwatorska.pdf
PDFEKSPERTYZA Techniczna wieża prudnicka STYCZEŃ 2020.pdf
PDFOpinia ekspertyzy p.poż.pdf
PDFPostanowienie PSP.pdf
PDFwarunki przyłączenia (1).pdf
 

Poniższy plik zawiera treść przedmiaru:

PDFPrzebudowa wieży Prudnickiej-przedmiar.pdf

 

Poniższe pliki stanowią załączniki związane z elektryką:

PDFE1 RZUT PARTERU.pdf
PDFE10 Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf
PDFE11 Schemat ideowy systemu oddymiania.pdf
PDFE12 Schemat ideowy systemu IT.pdf
PDFE13 Detal A Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf
PDFE14 Detal B i C Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf
PDFE15 Detal D Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru.pdf
PDFE2 RZUT I PIĘTRA.pdf
PDFE3 RZUT II PIĘTRA.pdf
PDFE4 RZUT III PIĘTRA.pdf
PDFE5 RZUT IV PIĘTRA.pdf
PDFE6 RZUT V PIĘTRA.pdf
PDFE7 Schemat blokowy zasilania.pdf
PDFE8 Schemat ideowy SP i ZK.pdf
PDFE9 Schemat ideowy rozdzielnicy RG.pdf
PDFOpis PB wieża Prudnicka.pdf
 

Poniższe pliki stanowią załączniki związane z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym:

PDFRzut parteru A1.pdf
PDFRzut I piętra A2.pdf
PDFRzut II piętra A3.pdf
PDFRzut III piętra A4.pdf
PDFRzut IV piętra A5.pdf
PDFRzut V piętra A6.pdf
PDFPrzekrój wieży A7.pdf
PDFElewacja północna A8.pdf
PDFProjekt drzwi wejściowych A9.pdf
PDFRzut parteru I1.pdf
PDFElewacja wschodnia I10.pdf
PDFElewacja północna I11.pdf
PDFElewacja południowa I12.pdf
PDFRzut I piętra I2.pdf
PDFRzut II piętra I3.pdf
PDFRzut III piętra I4.pdf
PDFRzut IV piętra I5.pdf
PDFRzut V piętra I6.pdf
PDFPrzekrój wieży I7.pdf
PDFRzut dachu I8.pdf
PDFElewacja zachodnia I9.pdf
PDFOpis bezpieczeństwa pożarowego.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu część opisowa i Projekt architektoniczno-budowalny - opis techniczny.pdf
PDFPrzekrój A-A.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu skala 1-250.pdf
PDFPlan zagospodarowania terenu skala 1-500.pdf
PDFWINETA.pdf
 

Poniższe pliki zawierają treści specyfikacji:

PDFSpecyfikacja wieża prudnicka-ELEKTRYKA.pdf
PDFSpecyfikacja wieża prudnicka-ogólnobudowlane.pdf
 

Poniższy plik zawiera treść wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

Poniższy plik zawiera treść informacji z sesji otwarcia ofert:

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

 

Poniższy plik zawiera treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf