Gminne Centrum Kultury w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta pracy - opiekun świetlic w Nowej Wsi Prudnickiej, Chrzelicach, Solcu i Grabinie

Gminne Centrum Kultury w Białej
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W RAMACH UMOWY ZLECENIA


Opiekun świetlic w Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina

_________________________________________________________
nazwa stanowiska pracy


1 Wymagania niezbędne
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, terapia pedagogiczna. socjoterapia.
- doświadczenie w realizacji projektów socjoterapeutycznych
- prawo jazdy kategorii B


2 Wymagania dodatkowe:
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- kreatywność 


3 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
- pomoc w odrabianiu lekcji.
- prowadzenie zajęć wychowawczych


4. Wymagane dokumenty,
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- kopie dokumentów po świadczających wykszta łcenie.
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


Wymagane dokumenty aplikacyjne należ y sk ładać osobi ście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Bia łej lub
pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Bia łej ul Prudnicka 35 z dopiskiem Praca w świetlicach. w terminie
do dnia 04.09.2017 r. Aplikacje, które wpłyną do GCK w Białej powyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny. szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej). powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 2908.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r Nr 101. poz. 926)

PDFoferta - swietlice 2017.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2017
  przez: Dominika Rak
 • opublikowano:
  16-08-2017 14:49
  przez: Dominika Rak
 • zmodyfikowano:
  16-08-2017 14:54
  przez: Dominika Rak
 • podmiot udostępniający:
  Gminne Centrum Kultury w Białej
  odwiedzin: 4418
Dane jednostki:

Gminne Centrum Kultury w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 35
NIP: 755-18-50-229 REGON: 160014251
Numer konta: BS BIAŁA 78 8903 0002 2001 000020620003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 26
fax: 77 438 70 26
e-mail: info@gckbiala.pl
strona www: gckbiala.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×